ก่อนไปวิ่งต้องดื่นนํ้ายังไง?

RSS
ก่อนไปวิ่งต้องดื่นนํ้ายังไง?

อย่าปล่อยให้ภาวะขาดน้ำมารบกวนการวิ่งของคุณ
ร่างกายของคุณต้องการของนํ้าเพื่อเติมพลังงาน ทํางาน และฟื้นฟู

ก่อนวิ่ง 1-2 ชั่วโมง | ดื่มน้ำ 240-280 ml | เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายให้พร้อม

ระหว่างวิ่ง จิบนํ้าทุกๆ 15-20 นาที ระหว่างการวิ่ง | 90-180 ml ทุก 15 - 20 นาที | เพื่อแปลสภาพอาหารให้เป็นพลังงานและส่งออกซิเจนเให้กับเซลล์

หลังวิ่ง คูลดาวน์ | ดื่มน้ำ 180-710 ml | เพื่อช่วยให้กล้ามนื้อฟื้นฟูได้เร็วขึ้น

*การดื่มนํ้าไม่ควรดื่มมากจนเกินไประหว่างวิ่งเพราะอาจจะทําให้เกิดภาวะ
โซเดียมในเลือดต่ำ

Previous Post

  • Pibbie Co., Ltd.
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields