แนวทางการรักษาสมดุลนํ้าในร่างกาย
อากาศร้อนๆ ☀️ แบบนี้ต้องเตรียมนํ้าให้พอกับการวิ่ง เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับการวิ่งของคุณเพื่อให้ร่างกายมีนํ้าเพียงพอ

Leave a comment