WHY SAUCONY?

เพื่อที่จะเสริมสร้างจิตวิญญาณของการวิ่ง เราดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากปรัชญาของการออกแบบตามนี้

CONTINUOUS CUSHIONING

EVERUN ช่วยทําให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทําให้การคืนแรงและนํ้าหนักที่ลงไปในรองเท้าส่งกลับได้ดีถึง 83% และคงสภาพได้ดีกว่า EVA ธรรมดา 3X เท่าเพื่อทําให้รองเท้าเด้งตลอดการวิ่งทุกระยะ ไม่ว่าจะเป็นกิโลแรกหรือหนึ่งร้อย

LIGHT IS RIGHT

เบาที่สุดในประเพศรองเท้าวิ่งเดียวกัน โดยไม่ลดคุณภาพ, ซัพพอร์ตและความทนทานของรองเท้า

GEOMETRY MATTERS

ปรับลด offset (ระดับต่างหน้าเท้ากับส้นเท้า) เพื่อช่วยให้วิ่งได้เป็นธรรมชาติ, สมดุลและลดลงส้นน้อยลง